Termeni si conditii


  Termeni și condiții de utilizare www.hotelminut.ro

  Site-ul www.hotelminut.ro este proprietatea Hotel Minuț. Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.hotelminut.ro, (denumit în continuare „website”)

  Accesul și utilizarea site-ului www.hotelminut.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos.

  Utilizarea site-ului, presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

  Hotel Minuț – Vatra Dornei își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

  1. Informații personale
  Utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea site-ului www.hotelminut.ro. Hotel Minuț nu poate fi făcut responsabil pentru acțiunile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea datelor personale.

  2. Drepturile utilizatorului
  Hotel Minut garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest website și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral website-ul, de a reproduce parțial sau integral website-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata website-ul în orice altă manieră, fără acordul scris al Hotel Minuț.

  3. Securitatea datelor personale
  Datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de Hotel Minuț pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), poștă sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.

  Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

  Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. Hotel Minuț se angajează în fața clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client și Hotel Minuț.

  Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru.

  Hotel Minut se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastră trimisă la adresa Hotel Minuț se obligă: să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

  Hotel Minuț certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea neavând un caracter limitativ):

  a. dreptul de a cere Hotel Minuț să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
  b. dreptul de a cere Hotel Minuț să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
  c. dreptul de a cere Hotel Minuț să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
  d. dreptul de a cere Hotel Minuț să înceteze expedierea de mesaje promoționale.
  Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna și trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa receptie@hotelminut.ro.

  În vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia și să fie folosite abuziv de terțe persoane: Hotel Minuț garantează securitatea sistemelor informatice.

  Informațiile privind datele cardului bancar (număr de card, data expirării etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverul Hotel Minut.

  ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI Hotel Minuț*** SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL, VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI ȘI VA PUNE ÎN MIȘCARE CERCETAREA PENALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

  4. Copyright
  Întregul conținut al site-ului www.hotelminut.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Hotel Minuț și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Hotel Minuț a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

  5. Mod de lucru
  Prin accesarea site-ului www.hotelminut.ro, folosirea, vizitarea, cumpărarea de servicii sau trimiterea de e-mail-uri adresate Hotel Minuț, comunicarea se realizează în mod electronic, considerându-se astfel că utilizatorul consimte primirea notificărilor de la Hotel Minuț în modalitate electronică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.

  Pe site-ul www.hotelminut.ro se pot face cereri de rezervare. Soluționarea cererilor de rezervare (confirmare sau infirmare) se face în maxim 2 ore, de luni până vineri între 9:00 și 19.00.

  Utilizatorul nu poate considera confirmată o rezervare decât după ce a primit confirmarea prin fax si/sau email de la Hotel Minuț.

  În funcție de modul de garantare a rezevărilor, acestea pot fi:

  – negarantate – rezervarea este valabilă până la ora 18:00 în ziua sosirii; sosirile după această oră trebuie specificate explicit în câmpul ‘Comentariu’.
  – garantate cu carte de credit – rezervarea este valabilă până a doua zi dimineața. În caz de nesosire Hotel Minuț va reține contravaloarea avansului.

  6. Plata serviciilor
  Plata serviciilor se poate efectua în avans prin ordin de plată sau la recepție în momentul sosirii.
  Hotel Minuț acceptă următoarele cărți de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/ Eurocard, Maestro.

  7. Anulari / nesosiri
  Nesosire sau rezervare neonorată reprezintă rezervarea confirmată și neanulată în urma căreia clientul nu a ajuns la hotel la data stabilită. În cazul unei nesosiri rezervarea își pierde valabilitatea. Anularea unei rezervări de către utilizator se poate face în orice moment, inclusiv în ziua sosirii dacă rezervarea este garantată. Dacă anularea se face cu mai puțin de o zi lucrătoare înainte de data sosirii, rezervarea poate fi considerată nesosire. Anulările se fac la recepție sau prin email. Anulările transmise prin email sau alt mod către Hotel Minuț pot să nu aibă efect și anularea să nu se efectueze.

  Hotel Minuț își rezervă dreptul de a anula fără avertisment orice rezervare efectuată de utilizatorii care au făcut în mod repetat rezervări negarantate ce nu au fost onorate.

  8. Tarife
  Tarifele afișate în site sunt tarife de cazare pe cameră pe noapte, fără mic dejun, includ TVA și taxa hotelieră. Excepțiile sunt specificate clar pe site.

  Tarifele se pot schimba în orice moment. Majorările de tarife nu afectează rezervările deja confirmate. Reducerile de tarife pot afecta sau nu rezervările confirmate.

  9. Plăți / garanții
  Efectuarea rezervărilor prin site-ul www.hotelminut.ro este gratuită. Plata serviciilor rezervate se poate face la recepția hotelului în momentul cazării, sau prin depunerea unui avans de minim 50% din contravaloarea sejurului către Hotel Minuț. Stabilirea modului de plată se face în momentul efectuării rezervării și numai prin selectarea posibilităților din meniul site-ului. Eventualele solicitări legate de modul de plata înscrise în câmpul ‘Comentarii’ din ecranul de rezervare nu sunt luate în considerare. Site-ul poate să nu permită alegerea unui anumit mod de plată.

  Anularea pachetelor speciale (de ex. Revelion, Crăciun) poate fi făcută doar prin fax/e-mail după cum urmează:
  – înainte cu 15 zile până la începerea sejurului – fără taxă de anulare, iar avansul se returnează;
  – înainte cu mai puțin de 15 zile până la începerea sejurului, se returnează doar 25% din contravaloarea avansului;
  -înainte cu mai puțin de 5 zile, avansul nu se returnează.

  10. Informațiile introduse de utilizator
  Datele de rezervare ale utilizatorilor sunt confidențiale. La rezervare se transmit hotelului doar informațiile esențiale necesare efectuării rezervării. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

  Datele de rezervare trebuie completate cu atenție. Hotel Minuț poate anula fără avertisment rezervările efectuate pentru care se constată că au fost introduse date eronate. De asemenea, Hotel Minuț poate anula orice rezervare efectuată de către un utilizator care nu poate fi contactat telefonic în legătură cu rezervarea efectuată, dar nu și dacă utilizatorul respectiv a mai efectuat rezervări prin Hotel Minuț și acestea au fost onorate sau dacă serviciile rezervate au fost plătite în avans sau garantate cu carte de credit.

  11. Litigii
  Prin folosirea site-ului www.hotelminut.ro (vizitarea sau cumpărarea serviciilor), utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna ‘Termeni și condiții’ de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și societatea Hotel Minuț. În cazul unor eventuale conflicte și utilizatori, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

  12. Dispoziții finale
  Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

  Societatea Hotel Minuț își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului www.hotelminut.ro structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesara vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens. Societatea Hotel Minuț nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., și nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.hotelminut.ro indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză.

  PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIȚI ȘI SĂ ACCEPTAȚI ACESTE REGULI ÎN TOTALITATE. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ SUNTEȚI DE ACORD CU ACESTE REGULI.


  • Hotel Minuț acceptă cărți de credit;
  • Este acceptat accesul cu animale de companie de talie mică – contracost;
  • În incinta Hotelului Minuț nu este permisă introducerea și consumul de produse procurate din afară;
  • Copiii cu vârsta până la 6 ani au gratuitate la cazare, nu se asigură pat suplimentar;
  • Fiecare copil cu vârsta peste 6 ani, va achita tarif suplimentar, va beneficia de pat pliant;
  • Tarifele NU includ micul dejun;
  • Micul dejun se poate servi opțional în restaurant sau pe terasa hotelului;
  • Check-in se realizează la ora 15.00 și check-out la ora 12.00
  • Restaurantul pensiunii noastre este deschis în intervalul 8.00-22.00 unde se pot servi mesele a la carte.
  • În perioada vacanțelor de PAȘTE, CRĂCIUN și REVELION se oferă pachete de servicii.